Privacy policy
 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Usługobiorców i Klientów Sklepu.

 2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu. Usługodawca dochowa szczególnej staranności w celu ochrony interesów Usługobiorców i Klientów, których dotyczą. W szczególności Usługodawca stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym poprzez stosowanie protokołu SSL oraz możliwość dostępu do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła. 

 3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

 4. Dane Usługobiorców i Klientów są przetwarzane w celu realizacji i promowania usług Sklepu, w tym w szczególności: 

  1. Zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (założenia Konta, złożenia i realizacji Zamówień), 

  2. Rozliczenia Umowy, 

  3. Rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji, 

  4. Wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, 

  5. W celach archiwizacyjnych, 

  6. W celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Usługodawcy. 

 5. Powyższe oznacza, że Usługodawca będzie przekazywał dane Usługobiorców i Klientów zewnętrznym podmiotom wspierającym proces zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności firmom kurierskim, firmom informatycznym wspierającym ww. procesy oraz podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu płatności. 

 6. Usługodawca może przetwarzać dane Usługobiorców i Klientów w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby. W przypadku Przedsiębiorców Usługodawca może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

 7. Usługodawca może ponadto przetwarzać dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzeń Usługobiorcy oraz Klienta w celach technicznych, a także w celach statystycznych. 

 8. Podanie danych przez Usługobiorcę i Klienta jest dobrowolne, jednak jednocześnie jest niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. 

 9. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest ich niezbędność do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania powyższych danych w celach marketingu bezpośredniego jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę.

 10. Usługobiorca lub Klient ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, wglądu do ich treści, ich poprawiania oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.
 11. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego będzie realizowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Usługobiorcy i Klientowi przysługuje prawo odwołania ww. zgody w każdym czasie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.
 12. Odwiedzający strony internetowe Sklepu ma prawo nie zaakceptować korzystania z plików cookies. W takich przypadkach niektóre funkcjonalności Sklepu mogą mieć ograniczone działanie. Odwiedzający ma możliwość wyrażenia braku takiej zgody na przykład poprzez wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 13. Usługodawca może przetwarzać zawarte w plikach cookies dane dotyczące osób odwiedzających strony internetowe Sklepu w następujących celach: 
   1. Zapamiętywania danych związanych z dostępnymi w Sklepie formularzami, w szczególności Formularzem Rejestracji i Formularzem Zamówienia oraz danych Koszyka, 

   2. Dostosowania funkcjonalności i wyglądu Sklepu do preferencji odwiedzających,

   3. Analizy statystycznej w zakresie liczby odwiedzających oraz sposobów korzystania przez nich ze Sklepu,

   4. Zapamiętywania danych niezbędnych do logowania się oraz identyfikacji Usługobiorców i Klientów zalogowanych

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl